สนามข่าว 7 สี

เก็บตก! ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 ภายใต้แนวคิด "Make a CHANGE เปลี่ยน ปรับ ขยับสังคม" เพื่อส่งเสริมให้สังคมหันมาจัดการกับปัญหาซึ่งถูกเพิกเฉย ที่เกิดขึ้นรอบตัวและในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำของกลุ่มนิสิตนักศึกษา ซึ่งถือเป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมให้กล้าแสดงออกทางความคิดอย่างอิสระ ควบคู่การเคารพสิทธิ์ต่อผู้อื่น พร้อมยอมรับต่อผลที่จะตามมา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่ควรมีในสามัญสำนึกของผู้ที่กล้าแสดงออก โดยสะท้อนแนวคิดหลักนี้ผ่านขบวนพาเหรด การเชียร์ การแปรอักษร การแสดง และกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ

สำหรับงานฟุตบอลประเพณีดังกล่าว จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2477 เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างนิสิตและนักศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน และเพื่อร่วมบำเพ็ญประโยชน์แก่บ้านเมือง สำหรับในปีนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชนะไปด้วยคะแนน 2 ต่อ 1 โดยผลการแข่งขันถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชนะ 24 ครั้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชนะ 18 ครั้ง และเสมอกัน 32 ครั้ง