เช้าข่าว 7 สี

ลงนามข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรม กรมพละ – สมาคมคอร์ฟบอลฯ

นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ นายกสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรม ระหว่าง กรมพลศึกษา กับ สมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย