ห้องข่าวภาคเที่ยง

ทำได้ ใช้เป็น : ทำเงินได้จากเมืองสมุนไพร

เมืองสมุนไพรเป็นอีกโอกาสของเกษตรกรไทย และธุรกิจ SME ที่จะได้ประโยชน์ต่อยอดธุรกิจ แต่จะเริ่มต้นปลูกพืชอะไร ทำธุรกิจแบบไหน ให้ได้ประโยชน์สูงสุด...