7HD ร้อนออนไลน์

กองทัพอากาศ พร้อมจัดสถานที่กักตัวคนไทย หลังเดินทางกลับจากอู่ฮั่น

พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) กล่าวว่า กรณีที่รัฐบาลจะใช้พื้นที่ทหารกักตัวคนไทย ที่จะเดินทางกลับจากฮู่ฮั่น ประเทศจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นั้น ทางกองทัพอากาศพร้อมให้ความร่วมมือ และไม่มีปัญหา ส่วนจะใช้พื้นที่ใดนั้นเป็นเรื่องของรัฐบาล ซึ่งกองทัพอากาศมีหน้าที่สนับสนุนภารกิจหากมีการร้องขอ

ทั้งนี้ รัฐบาลประสานให้เตรียมความพร้อมในทุกเรื่อง ที่กองทัพอากาศมีทรัพยากรอยู่ในมือ และมีความพร้อม เพียงรอคำสั่งจากรัฐบาล สำหรับการจัดชุดคัดกรองจากกรมแพทย์ทหารอากาศ ตรวจสุขภาพคนไทยที่กลับจากอู่ฮั่นนั้น ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา โดยกรมควบคุมโรคระบาด กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะเป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการ