ห้องข่าวภาคเที่ยง

ทำได้ ใช้เป็น : เทคนิคจัดวางสินค้าในร้านให้ขายดี

การจัดวางสินค้าในร้านมีส่วนสำคัญช่วยเพิ่มยอดขายได้มาก ต้องจัดวางสินค้ายังไงให้ขายดี…