7HD ร้อนออนไลน์

สสจ.เลย สั่งตรวจเข้มผู้ค้าสลากฯที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัด

วันนี้(28 ม.ค.63) นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย นายแพทย์ชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย  พร้อมด้วยนายแพทย์บุญชัย จิตตนาสวัสดิ์ ผู้บริหารโรงพยาบาลเมืองเลยราม ร่วมกันแถลงข่าวการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พร้อมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนท์กับแพทย์-พยาบาลโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดเลย เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน

นายปรีดา กล่าวว่าตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ตามมาตรฐานสูงสุดที่ใช้สำหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ พร้อมยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเป็นระดับ 3 เพื่อตอบโต้สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  โดยได้เตรียมความพร้อมมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค เตรียมระบบการคัดกรองที่รวดเร็ว จัดระบบคัดแยกโรคและผู้ป่วยที่รวดเร็ว ให้มีการรายงานระบบข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง และทันทีที่พบผู้ป่วยอย่างเป็นระบบร่วมกับ EOC ทุกระดับ เพื่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้คำแนะนำประชาชนป้องกันความเสี่ยง โดยเฉพาะนักท่องเทียวที่เดินทางจากเมืองอู่ฮั่นมายังประเทศไทย หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยภายใน 14 วัน หากมีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม และมีอาการรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

อย่างไรก็ตาม ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จะมีการเฝ้าระวังป้องกันอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากประเทศจีน หรือเดินทางเข้ามาตามแนวชายแดนหรือท่าอากาศยาน  รวมถึงกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เดินทางกลับจากขายสลากฯในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งกลุ่มผู้ค้าสลากนี้จะเป็นกลุ่มที่ต้องพบปะ พุดคุยกับผู้ซื้อในทุก ๆ ที่  โดยได้กำชับให้โรงพยาบาลชุมชน รพสต. และ อสม. เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีอาการต้องสงสัย ให้ส่งตัวไปตรวจรักษา คัดกรองที่โรงพยาบาลทันที  ขณะเดียวกัน จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู้กับพุทธศาสนิกชนที่อาศัยอยู่ในวัดร่มโพธิธรรม อ.หนองหิน ซึ่งทราบว่ามีชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนและฮ่องกงอาศัยอยู่และเดินทางเข้าออกจำนวนมากด้วย

นายแพทย์บุญชัย จิตตนาสวัสดิ์  ผู้บริหารโรงพยาบาลเมืองเลยราม  กล่าวถึงกระแสข่าวว่าพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเมืองเลยราม ว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด  ผู้ป่วยรายนี้เดินทางกลับจากประเทศจีน มีไข้สูง ไอ ซึ่งจากการตรวจอาการอย่างละเอียด พบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอเท่านั้น โดยขณะนี้อาการของผู้ป่วยรายดังกล่าวดีขึ้นตามลำดับ คาดว่าจะหายเป็นปกติในเร็ว ๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง