สนามข่าว 7 สี

ตอกย้ำความเชื่อมั่น การเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาในประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตอกย้ำความเชื่อมั่นถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในประเทศไทย

ตอกย้ำความเชื่อมั่นการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตอกย้ำความเชื่อมั่นถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในประเทศไทย และเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาล โดยอย่าตื่นตระหนกหลงเชื่อไปกับกระแสข่าวลือทางโซเชียลมีเดีย พร้อมกันนี้ ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามดิสคัฟเวอรี สยามเซ็นเตอร์ และ ไอคอนสยาม ได้เฝ้าระวังและติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างใกล้ชิด และได้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

เริ่มที่ จุดบริการฉุกเฉินในการนำส่งโรงพยาบาล เมื่อตรวจพบหรือมีการร้องขอ และเพิ่มการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ เช่น เพิ่มระบบฆ่าเชื้อโรค และการอบโอโซน รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ และเพิ่มความถี่ในการเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ ทั้ง ปุ่มกดลิฟต์ ที่จับบันไดเลื่อน ที่จับประตูห้องน้ำ ที่จับประตูอาคารทุกจุด และจัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ โดยเฉพาะจุดที่มีลูกค้าปริมาณมาก และสร้างการตระหนักรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาแก่พนักงาน พร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมเพิ่มระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยจะมีคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลรับผิดชอบติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโดยเฉพาะ

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา
กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้ดำเนินการเพื่อตอบรับนโยบายภาครัฐในการคุมเข้มการแพร่ระบาด รวมถึงการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า คู่ค้า นักท่องเที่ยว จึงได้กำหนดมาตรการป้องปราม โดยคำนึงถึงการให้บริการและความปลอดภัยสูงสุด ด้วยการจัดเตรียมพื้นที่ให้บริการ และฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการทุกจุด ทั้งในคอมเพล็กซ์และพื้นที่บริการในท่าอากาศยานทุกสาขา รวมถึงมีการฉีดและอบโอโซนฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาทุกสาขา ตั้งแต่คืนวันที่ 25 มกราคม และดำเนินการต่อเนื่องด้วยการทำซ้ำทุก 2 สัปดาห์ ตลอดจนเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมถึงจุดที่มีลูกค้าใช้บริการจำนวนมาก พร้อมทั้งป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยของลูกค้าและพนักงาน โดยพนักงานปฏิบัติงานหน้าร้านให้สวมหน้ากากอนามัย N95 พร้อมเพิ่มจุดให้บริการเจลล้างมือสำหรับลูกค้า พร้อมการเช็ดทำความสะอาดซ้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดสัมผัสสาธารณะ และประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาแก่พนักงานรับทราบ รวมถึงการให้ลูกค้าร่วมกันตระหนักรู้

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด รวมถึงติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา