ข่าวเด็ด 7 สี

ท่าอากาศยานดอนเมือง คุมเข้มตรวจไวรัสโคโรนา ใช้มาตรการเฝ้าระวังสูงสุด 3 ขั้น

ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบจุดคัดกรองโรคผู้โดยสาร ตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา หลังพบผู้ติดเชื้อที่เมืองกว่างโจว ของจีน การท่าอากาศยานฯ ได้กำหนดให้เที่ยวบินที่บินตรงจากเมืองดังกล่าว ไปจอดเครื่องยังจุดจอดเฉพาะ และใช้มาตรการเฝ้าระวังสูงสุด 3 ขั้นตอน คือ ใช้เครื่องเทอร์โมสแกน ตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกาย กักกัน พร้อมซักประวัติอย่างละเอียด หากเข้าข่ายต้องสงสัยก็จะส่งตัวไปสถาบันบำราศนราดูร ส่วนผู้โดยสารมีไข้ แต่ยังไม่มีอาการบ่งชี้ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา เจ้าหน้าที่จะเก็บข้อมูลที่พัก เพื่อติดตามอาการ

ส่วนเที่ยวบินที่ไม่ได้มาจากเมืองที่มีการระบาด จะใช้เครื่องตรวจวัดไข้แบบพกพา พร้อมแจกบัตรประชาสัมพันธ์แนะวิธีป้องกันตนเองเป็นภาษาจีนและอังกฤษ และหมายเลขติดต่อหากสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา