เจาะประเด็นข่าวค่ำ

กรมควบคุมโรคเผย 6 วิธีป้องกันไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ที่กำลังระบาดในประเทศจีน และหลายประเทศทั่วโลก ด้วยวิธีง่ายๆ 6 ข้อ คือ

1. สวมหน้ากากอนามัย และไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ 2. ปิดปาก ปิดจมูก เวลาไอ จาม ด้วยกระดาษทิชชู หรือต้นแขนด้านใน 3.หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำ สบู่ หรือแอลกอฮอล์  เจลล้างมือ และไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปากโดยไม่จำเป็น

4. หลีกเลี่ยงการไปตลาดที่ขายซากสัตว์ป่าหรือที่มีชีวิต และการสัมผัสโดยไม่ใช้ถุงมือ 5.ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ เพราะเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อและวิธีสุดท้าย คือ รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน หรือปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตว์และไข่ให้สุกด้วยความร้อน

และหลังเดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่น ภายใน 14 วัน หากพบว่ามีไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางไปประเทศจีน หากประชาชนมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422