ข่าวเด็ด 7สี

รัฐนัดหารือผู้ประกอบการท่องเที่ยว รับมือไวรัสโคโรนา เตรียม 3 มาตรการป้องกัน

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียม 3 มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนาในกลุ่มนักท่องเที่ยว คือ แจ้งไปยังผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มีกลุ่มทัวร์ชาวจีน รวมถึงโรงแรมในแหล่งที่ชาวจีนนิยมไปท่องเที่ยว ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันตนเอง และจะเชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และโรงแรม ประชุมในวันจันทร์นี้ เพื่อชี้แจงแนวทางการเฝ้าระวังอาการป่วยในกลุ่มนักท่องเที่ยว และแจ้งไปยังกรมควบคุมโรค เพื่อประสานการดูแลและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ พร้อมสำรวจข้อมูลบริษัททัวร์ เพื่อทราบจำนวนคนไทยที่ไปเที่ยวเมืองอู่ฮั่นแต่ละสัปดาห์ รวมถึงเมืองใหญ่อื่นๆ ที่มีโอกาสพบการระบาด เพื่อที่จะทราบข้อมูลและหาแนวทางการป้องกันอย่างรัดกุม