7HD ร้อนออนไลน์

จีนห้ามประชาชนเที่ยวผ่านบริษัททัวร์ ทำเม็ดเงินเข้าไทยสูญ 4.8 - 5.2 หมื่นล้านบาท

กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีนออกประกาศด่วนตามคำสั่งของประธานาธิบดี สีจิ้นผิง ให้หยุดการระบาดของโรคปอดสายพันธุ์ใหม่ หรือ ไวรัสโคโรนาอย่างเร่งด่วนและปกป้องชิวิตประชาชนดังนี้

1 บริษัทนำเที่ยวทั่วประเทศหยุดดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวและหยุดขายตั๋วเครื่องบิน-โรงแรม
2 ทัวร์ที่เดินทางออกไปแล้ว ขอให้ดำเนินการให้เรียบร้อย แต่ต้องระมัดระวังและคำนึงถึงสถานการณ์สุขภาพของนักท่องเที่ยวแต่ละคน ทุกหน่วยงานท้องถิ่นต้องตระหนักถึงความสำคัญเหตุการณ์ฉุกเฉินครั้งนี้ และสนับสนุนนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านบริการและแก้ปัญหาหลังการขายให้สมเหตุสมผลต่อไป

นายวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) กล่าวว่า คำสั่งดังกล่าวทำให้บริษัทนำเที่ยวหยุดนำนักท่องเที่ยวจีนเดินทางออกไปทั่วโลกไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้น ผู้ต้องการไปเยี่ยมญาติ เดินทางมาทำธุรกิจ และเดินทางท่องเที่ยวเองยังเดินทางได้อยู่ โดยหวังว่าทางการจีนจะควบคุมได้ในระยะเวลา 1-2 เดือนนี้   ส่วนผลกระทบต่อไทยจะทำให้นักท่องเที่ยวจีนหายไปในช่วง 2 เดือนนี้ประมาณ 1.2 – 1.3 ล้านคน เพราะปกติจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยเฉลี่ยเดือนละ 900,000 คน แต่จากคำสั่งนี้มีระยะเวลา 2 เดือน คิดเป็นชาวจีนมาไทย 1.8 ล้านคน ในจำนวนครึ่งหนึ่งหรือ 900,000 คนจะมากับบริษัททัวร์ก็จะหายไปเลย และอีกครึ่งที่เดินทางมาเอง เช่น เยี่ยมญาติ,มาเที่ยวเอง หรือเป็นนักศึกษาที่อาจหายไปส่วนหนึ่ง ทำให้คาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจะหายไปประมาณ 48,000 – 52,000 ล้านบาท