รอบรั้วรอบโลก

สหรัฐฯ ออกกฏจำกัดธุรกิจทัวร์คุณแม่ คลอดลูกเอาสัญชาติ

สหรัฐฯ ออกกฏระเบียบใหม่ เพื่อจำกัดหญิงต่างชาติที่จะเดินทางไปคลอดบุตรที่สหรัฐฯ เพื่อเอาสัญชาติอเมริกันในรูปแบบธุรกิจทัวร์คุณแม่

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เปิดเผยว่า พวกเขาได้ออกกฏระเบียบใหม่เกี่ยวกับการจำกัดจำนวนหญิงต่างชาติที่หวังจะเดินทางไปคลอดบุตรในสหรัฐฯ เพื่อให้ลูกได้สัญชาติอเมริกัน โดยหญิงที่ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ต้องระบุเหตุผลในการเดินทางไปสหรัฐฯ อย่างชัดเจน โดยให้เจ้าหน้าที่กงสุลเชื่อได้ว่า จะไม่มีเจตนาไปคลอดบุตรที่สหรัฐฯ ซึ่งถ้าเหตุผลไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่กงสุลสามารถปฎิเสธการให้วีซ่าได้

โดยตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา มีกรณีทัวร์คุณแม่ ซึ่งเป็นธุรกิจที่อำนวยความสะดวกให้กับหญิงต่างชาติที่สนใจจะคลอดบุตรในสหรัฐฯ เพื่อให้ได้สัญชาติ โดยหญิงที่กำลังตั้งครรภ์มักเดินทางเข้าไปยังสหรัฐฯ ก่อนกำหนดคลอด 2-3 เดือน โดยมีค่าใช้จ่ายระหว่าง 10,000-100,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเด็กที่เกิดในรูปแบบนี้ จะได้สิทธิเหมือนพลเมืองอเมริกันหลายอย่างทั้งด้านสวัสดิการและการศึกษาจากรัฐ รวมทั้งสามารถขอใบรับรองการอยู่อาศัยถาวรในสหรัฐฯ หรือ กรีน การ์ด ให้กับพ่อแม่ ในลักษณะครอบครัวลูกโซ่ได้ด้วย

ทั้งนี้ เด็กที่เกิดในสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบธุรกิจทัวร์คุณแม่ เมื่อปี 2560 มีราว 10,000 เพิ่มจากปี 2550 ที่มีจำนวน 7,800 คน ซึ่งก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ พยายามปฎิรูปกฏหมายเกี่ยวกับผู้อพยพ เพื่อควบคุมจำนวนผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฏหมาย รวมถึงจำกัดจำนวนเด็กที่จะเกิดในสหรัฐฯ ตามรูปแบบธุรกิจทัวร์คุณแม่ ด้วย