รอบรั้วรอบโลก

กองทัพตั๊กแตนทะเลทราย ถล่มแอฟริกาตะวันออก

กองทัพตั๊กแตนทะเลทรายจำนวนมหาศาล ที่รวมฝูงประมาณ 150 ล้านตัวต่อตารางกิโลเมตร และบินเกาะกลุ่มกันเป็นระยะทางยาวถึง 100 กิโลเมตร บุกกัดกินทำลายพืชผลทางการเกษตร ของชาวบ้านในประเทศเคนยา และหลายประเทศในทวีปแอฟริกาตะวันออก จนได้รับความเสียหายอย่างหนัก สร้างความวิตกกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารเป็นอย่างมาก เนื่องจากทวีปแอฟริกาตะวันออก ถือเป็นทวีปที่แห้งแล้งและยากจนที่สุดในโลก

ขณะที่ประเทศเอธิโอเปีย และโซมาเลีย ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกัน โดยที่เอธิโอเปีย พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายไปแล้วกว่า 430 ตารางกิโลเมตร ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญออกมาระบุว่า การระบาดครั้งนี้ นับเป็นการระบาดครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 25 ปี โดยคาดว่าสาเหตุเกิดจากความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในขณะนี้