เจาะประเด็นข่าวค่ำ

คุรุสภาตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง ผอ.กอล์ฟ จ่อถอนใบอนุญาตครู - ผู้บริหาร

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ในส่วนของคุรุสภาจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร เบื้องต้นทางคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้มอบอำนาจให้เลขาธิการคุรุสภา ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง โดยได้มีหนังสือไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี เพื่อขอข้อมูลมาประกอบการพิจารณา หากการสืบข้อเท็จจริงมีมูล ก็จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง เพื่อนำไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทั้ง 2 ใบต่อไป

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวด้วยว่ากรณีนี้ถือครั้งแรกที่ผู้บริหารโรงเรียน ก่อเหตุรุนแรง ตอนแรกที่ได้ยินข่าวว่าเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน รู้สึกใจหาย และไม่คิดว่าคนที่ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะก่อเหตุแบบนี้

หลังจากนี้จะต้องพิจารณาเรื่องการคัดกรองคนที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารสถานศึกษา โดยต้องคำนึงถึงวัยวุฒิ วุฒิภาวะ สภาวะทางจิตใจให้ละเอียดมากขึ้น เพราะผู้บริหารสถานศึกษาต้องดูแลครู ดูแลเด็ก จึงต้องมีวุฒิภาวะ และสภาวะทางจิตใจที่สูงเป็นพิเศษ