เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ยังไม่หยุด!! ชาวนาแห่เผาตอซังข้าว เมินประกาศห้ามเผา แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

หลายพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา มีกลุ่มควันลอยปกคลุมถนนหลายสาย หลังชาวนายังเผาตอซังข้าวโดยไม่สนคำเตือนผู้ว่าราชาการจังหวัด โดยพบว่า บริเวณถนนสาย พิมาย-บ้านซาด ในตำบลชีวาน อำเภอพิมาย เชื่อมต่อไปยังพื้นที่อำเภอคง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มเกษตรกรต่างเร่งจุดเผาตอซังข้าว และฟางข้าวในแปลงนา เป็นพื้นที่กว้าง มีควันปกคลุมถนนเป็นระยะทางยาวหลายร้อยเมตร ส่งผลทำให้ทัศนวิสัยในการสัญจรไม่ดี ถึงแม้เจ้าหน้าที่จะมีการประกาศ ขอความร่วมมือชาวนางดเผาตอซังข้าว เพราะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ แต่ยังมีการลักลอบเผาโดยไม่สนคำเตือน

ส่วนที่จังหวัดอ่างทองค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ยังคงพุ่งสูง เนื่องจากยังมีการเผาตอซังข้าวในนา ถึงแม้ว่าจะมีการประกาศเตือน และรณรงค์ให้ชาวนาในพื้นที่หยุดการเผา เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยพบว่ามีการเผาในพื้นที่ตำบลอินทประมูล และตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ทีมข่าวสำรวจพื้นที่จังหวัดอ่างทอง พบว่าสภาพท้องฟ้ามีฝุ่นปกคลุมหนาทึบ บริเวณทุ่งวัดม่วง ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ มีฝุ่นปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นองค์หลวงพ่อใหญ่วัดม่วง

ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลก สาธารณสุขจังหวัดได้เร่งรณรงค์ให้ ประชาชนทุกคน ลดหรืองดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นควัน เพื่อลดมลพิษที่ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพ จากการตรวจสอบช่วงเช้าที่ผ่านมา จังหวัดพิษณุโลก ยังคงถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่น PM2.5 ที่อยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ได้สูงถึง 127 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยสาธารณสุขจังหวัดได้สั่งการให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในพื้นที่ เฝ้าระวังสถานการณ์การเจ็บป่วย ที่อาจมีสาเหตุจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5