รอบรั้วรอบโลก

กองทัพตั๊กแตนถล่มแอฟริกาตะวันออก

หลายประเทศทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา กำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากกองทัพตั๊กแตนทะเลทรายจำนวนมหาศาล ที่รวมฝูงประมาณ 150 ล้านตัวต่อตารางกิโลเมตร และบินเกาะกลุ่มกันเป็นระยะทางยาวถึง 100 กิโลเมตร คอยกัดกินทำลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน จนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก สร้างความวิตกกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาคที่แห้งแล้ง และยากจนที่สุดในโลก

ด้าน ผู้เชี่ยวชาญระบุ ครั้งนี้นับเป็นการระบาดครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 25 ปี โดยคาดว่าสาเหตุเกิดจากความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ ขณะที่ ทางการเคนยาเร่งฉีดพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมการระบาดแล้ว