รอบรั้วรอบโลก

น้ำแข็งเกาะอาคารที่พักอาศัยในรัสเซีย

อาคารที่พักอาศัยหลังหนึ่งในเมืองเอียร์คุตสก์ (Irkutsk) ของรัสเซีย เผชิญกับน้ำแข็งที่เกาะตัวอาคาร ทั้งภายนอกและภายใน เนื่องจากอุปกรณ์ทำความร้อนเสียหาย อีกทั้งอุณหภูมิที่หนาวเย็น ติดลบ 14 องศาเซลเซียส โดยด้านในของอาคารมีน้ำแข็งเกาะบริเวณพื้นและเพดานของอาคาร ส่งผลให้ผู้เช่าพักอาศัยไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ซึ่งอาคารดังกล่าวมีผู้พักอาศัยอยู่ราว 5 ครอบครัว

ด้าน ผู้ว่าการเมืองเอียร์คุตสก์ มีคำสั่งให้ผู้พักอาศัยย้ายออกจากอาคารแล้ว เพื่อความปลอดภัย