ข่าวภาคค่ำ

รายงานพิเศษ : ภาษีที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำจริง ตอนที่ 3

ก่อนกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผลบังคับใช้อย่างจริงจัง เจ้าของที่ดิน บ้าน หรือห้องชุด จะต้องเตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่บัดนี้ เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ อีกทั้งมีเงื่อนไขที่หลากหลาย ติดตามจากรายงาน