ห้องข่าววาไรตี้

7HD Vlog : สิ่งที่ครูคาดหวังจากลูกศิษย์ยุคนี้

ทุกวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็น "วันครู" เป็นวันสำคัญที่ระลึกถึงความสำคัญของครู เราไปดูกันว่า "ครู" ยุคใหม่มีวิธีการสอนหนังสือให้เด็กรักการเรียนได้อย่างไร...