เจาะประเด็นข่าวค่ำ

เมืองโคราชเร่งรณรงค์งดเผา หลังค่าฝุ่นละออง PM2.5 พุ่งสูง อากาศแย่ลงต่อเนื่อง

จากการตรวจสอบพบว่า บนถนนสาย บัวใหญ่-โนนตาเถร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สองฝั่งถนน เกษตรกรเผาตอซังข้าวจนควันบดบังทัศนะวิสัยบนถนนทำให้ผู้สัญจรใช้รถใช้ถนนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากมีควันปกคลุมทั่วบริเวณ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ขอความร่วมมือชาวนางดเผาตอซังข้าว และเผาอ้อย แต่ยังคงไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร โดยยังพบว่าชาวบ้านเผาตอซังข้าวในหลายพื้นที่ ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาคุณภาพอากาศแย่ลงอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่เพจดังในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้โพสต์ ภาพการนำเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบพกพา ไปตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในจุดต่างๆ ในตัวเมืองนครราชสีมา พบว่าคุณภาพอากาศมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินมาตรฐาน วัดได้ระหว่าง 119-139 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

จากการตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ ในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อช่วง 13.00 น.ที่ผ่านมา พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ที่ 81 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มส่งผลต่อสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3