เช้าข่าว 7 สี

กปน. จัดกิจกรรม พิทักษ์น้ำ พิทักษ์โลก

การประปานครหลวง หรือ กปน. จัดดกิจกรรม "MWA Water Heroes พิทักษ์น้ำ พิทักษ์โลก" หวังสอนให้เยาวชนเข้าใจถึงคุณค่าของน้ำ และร่วมมือกันอนุรักษ์น้ำ โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทย โรงงานผลิตน้ำสามเสน ถนนพระราม 6