เจาะประเด็นข่าวค่ำ

เชียงใหม่วิกฤต ค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ติดอันดับ 3 ของโลก

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์หมอกควัน PM2.5 บริเวณภาคเหนือ เมื่อช่วง 12.00 น. ที่ผ่านมา พบว่า คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพดีมากถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีค่าระหว่าง 25-108 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ พบพื้นที่เกินมาตรฐานกว่า 10 พื้นที่ สูงสุดอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก และ จังหวัดลำพูน ตามลำดับ โดยภาคเหนือกลับมาหนาวเย็นอีกเช้านี้ในตัวเมืองต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส ขณะที่ยอดดอย 5 องศาฯ แต่กลับพบว่าคุณภาพอากาศกลับสวนทางเริ่มมีฝุ่นควันจากไฟป่า และการเผาค่า PM2.5 เกินค่ามาตรฐานในหลายจังหวัด ในช่วงวันที่ 13-18 มกราคม นี้ พื้นที่ภาคเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นลง 2-3 องศาเซลเซียส และจะหนาวเย็นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์นี้ สภาพอากาศหนาวเย็นลงส่งผล มวลอากาศเย็นได้กดทับชั้นบรรยากาศให้ต่ำลง ฝุ่นควันเกิดการสะสม ในสภาพอากาศ ประกอบกับในพื้นที่ภาคเหนือเริ่มมีการเผาพื้นที่การเกษตร และปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้น

โดยพื้นที่จังหวัดแพร่ และมีแนวโน้มค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากพบว่ายังมีการเผาในพื้นที่ ทั้งการเผาป่า เผาวัชพืช ถึงแม้จะมีการรณรงค์ขอความร่วมมือแต่ก็ยังพบมีการฝ่า ส่งผลให้เกิดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศสูงขึ้น วิสัยทัศน์ในการขับขี่ไม่ดี ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ตื่นตระหนกแต่อย่างใด ส่วนใหญ่ ยังไม่ใช้หน้ากากอนามัย แม้อยู่ในที่โล่ง

ขณะที่ในจังหวัดลำปาง สภาพอากาศ ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควัน มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน ในระดับสายตา ระยะ 1 – 2 กิโลเมตร โดยพบว่าสาเหตุหลักเกิดจากไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นหลายจุด ที่มาเกิดขึ้นเร็วกว่าทุกปี จนทำให้สถานการณ์หมอกควัน เข้าสู่ระดับวิกฤต นอกจากนี้ ยังมาจากปัจจัยการเผาในพื้นที่โล่งแจ้ง เช่น พื้นที่การเกษตร

ส่วนในจังหวัดเชียงใหม่พบว่ามีหมอกควันสะสมตัวในอากาศหนาทึบ จนทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง และมีแนวโน้มว่าจะยังเพิ่มสูงขึ้นอีกในช่วงนี้ ทั้งจากสภาพอากาศหนาวเย็นที่กดทับ และปัญหาการเผาในพื้นที่ภาคเหนือที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่เว็บไซต์ AirVisual ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานการจัดอันดับค่าฝุ่นแบบเรียลไทม์รอบโลก ได้รายงานผลการจัดอันดับค่าฝุ่น ช่วง 15.44 น. ที่ผ่านมา พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณฝุ่นแบบภาพรวมที่ 160CN AQI ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นสูงติดอันดับ 3 ของโลก