ห้องข่าวภาคเที่ยง

7HD Vlog : เด็กไทย ยุคนี้อยากเรียนอะไรที่สุด

7HD Vlog สัปดาห์นี้ตามกระแสวันเด็กแห่งชาติ  ไปดูไปฟังวิธีคิดของเด็กไทยเกี่ยวกับการเรียน และการทำการบ้านของเด็กไทยยุคนี้กัน...