คอลัมน์ฮิต ช่อง 7 สี

100 ข่าว เล่าเรื่อง ผ้าอนามัยซักได้

เรื่องนี้เกี่ยวกับผู้หญิงโดยเฉพาะ เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผ้าอนามัย ที่ก่อนหน้านี้เป็นที่ถกเถียงกันเรื่องการยกเว้นภาษี วันนี้เธอคนนี้จะเปลี่ยนจากผ้าอนามัยที่ฟุ่มเฟือย ใช้แล้วทิ้ง มาเป็นผ้าอนามัยที่ซักได้ ตอบโจทย์ และจบปัญหากันไปเลย เป็นอย่างไรไปติดตาม