7HD ร้อนออนไลน์

7 วันอันตราย ตราดตายเป็นศูนย์

เมื่อเวลา 9.30 น.ที่ผ่านมา นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดตราด สรุปรวม 7 วัน มีอุบัติเหตุ 36 ครั้ง บาดเจ็บ 38 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต นอกจากนี้ มี 2 อำเภอที่ไม่มีเกิดอุบัติเหตุ คือ อ.คลองใหญ่ และอ.เกาะกูด

ขณะที่ผลการตรวจ 10 มาตรการตามด่านตรวจร่วม สะสม 7 วัน เรียกตรวจรถทุกชนิดรวมทั้งหมด 48,325 คัน ดำเนินคดี 3,378 ราย ความผิดสูงสุดอันดับที่ 1 คือ ไม่มีใบขับขี่ 1,270 ราย รองลงมาไม่สวมหมวกนิรภัย 1,026 ราย ส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุอันดับ 1 คือทัศนวิสัยไม่ดี รองลงมาคือขับรถเร็วเกินกำหนด

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/01/03/65ตายเป็นศูนย์03.png

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า ผลการดำเนินงานครั้งนี้ไม่มีผู้เสียชีวิต มีปัจจัยหลัก คือ จ.ตราด ได้วางแผนการทำงานล่วงหน้าหลายเดือน โดยเฉพาะการสำรวจจุดเสี่ยงตามจุดต่าง ๆ พร้อมเข้าแก้ไขทันที ประกอบกับในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามด่านตรวจได้เข้มงวดวินัยจราจรตลอด 7 วัน รวมไปถึงการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนรวม ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนในชุมชนเอง ไม่ให้ออกมาขับขี่รถ ในขณะมึนเมา หรือรถไม่พร้อมใช้ ที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/01/03/17ตายเป็นศูนย์06.png

อย่างไรก็ตาม มาตรการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จะนำไปปรับใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้อีกครั้ง.