ห้องข่าวภาคเที่ยง

ศปถ.อำนวยความสะดวก ประชาชนเดินทางกลับ กทม.หลังช่วงเทศกาลปีใหม่

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร“ เกิดอุบัติเหตุ 547 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 55 คน ผู้บาดเจ็บ 577คน

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 6 วันของการรณรงค์ตั้งแต่ 27 ธ.ค.2562 -1 ม.ค.2563 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,076 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 317 คน ผู้บาดเจ็บรวม 3,160 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 39.31 ขับรถเร็ว ร้อยละ 28.34 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 79.35 จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต มี 7 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ สงขลา (95 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (14 คน) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ สงขลา (100 คน)

ตลอดทั้งคืนวานและเช้าของวันนี้ ประชาชนได้ทยอยเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร เพื่อเริ่มงานในวันแรก ซึ่งทางศูนย์อำนวยการปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ.ประสานพื้นที่เข้มข้นจุดตรวจบนเส้นทางสายหลัก ทางเลี่ยง ทางลัด กำชับให้เจ้าหน้าที่เข้มข้นการเรียกตรวจความพร้อมของผู้ขับขี่ ป้องกันอุบัติเหตุง่วงหลับใน และกวดขันพฤติกรรมเสี่ยงขับรถเร็วและไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย พร้อมคุมเข้มความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ รวมถึงเคร่งครัดให้ปฏิบ้ติตามกฎหมายจราจร รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกการเดินทาง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย