ข่าวการเมือง

“ชวน”อวยพรปีใหม่สัญญาจะทำหน้าที่สุจริตไม่คดโกง

ที่สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ประชาชน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 80 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นายชวนได้ทำร่วมกับชาวตรังมาตลอดระยะ 50 ปี

นายชวน กล่าวว่า ตนจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในทางการเมือง จะไม่โกง ไม่ทุจริตให้ชาวตรังภูมิใจได้ตลอดไป  เพราะฉะนั้นไม่ว่าสถานการณ์การเมืองจะรุนแรงแค่ไหน ตนจะยืนอยู่บนความสุจริต และจะสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ สส.ทุกคนอยู่ในระเบียบวินัย ให้รู้หน้าที่ของตนเอง  สุดท้ายนายชวนได้อวยพรปีใหม่ชาวตรังให้มีแต่ความสุข