ห้องข่าวภาคเที่ยง

พร้อมรับประชาชน!! หลายวัด ทำความสะอาด เตรียมสวดมนต์ข้ามปี รับ 2563

โดยที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เมื่อเช้านี้ เจ้าหน้าที่ได้นำรถน้ำไปล้างทำความสะอาด และจัดเตรียมสถานที่ ตั้งโต๊ะหมู่บูชา และอาสนะ ที่จะใช้ในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ที่จะจัดขึ้นในคืนนี้ โดยคาดว่าจะมีพุทธศาสนิกชนเดินทางไปร่วมกิจกรรมที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารเป็นจำนวนมาก

ที่วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประชาชนเดินทางไปไหว้พระขอพร ในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่เป็นจำนวนมาก จนประชาชนและนักท่องเที่ยว ต้องต่อแถวเพื่อขึ้นไปสักการะเจดีย์ชัยมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคล และคืนนี้จะมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่บริเวณรอบลานเจดีย์ชัยมงคล คาดว่าจะมีประชาชน และพุทธศาสนิกชนเดินทางไปร่วมกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมสถานที่ สำหรับรองรับพุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2563
ด้านพระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ)เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนนุ่งขาวห่มขาว แต่งกายด้วยชุดสุภาพไปร่วมกิจกรรม ซึ่งเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา 22.00 น.

วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ในตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พระสงฆ์และสามเณร รวมถึงศิษยานุศิษย์ ได้เร่งช่วยกันประดับตกแต่งโคมไฟล้านนา รอบบริเวณวัด จำนวนกว่า  2,000 ดวง ซึ่งจะทำให้พื้นที่โดยรอบสว่าง และสวยงามไปด้วยบรรยากาศแบบล้านนา ทั้งนี้ ทางวัด จะเริ่มทำกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ตั้งแต่เวลา  22.00 น.ของวันนี้ ไปจนถึงเวลา01.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2563 พุทธศาสนิกชนที่สนใจ สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมสร้างบารมีแก่ตนเองและครอบครัว

ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา มีประชาชนเดินทางไปทำบุญ และสักการะ และปิดทองหลวงพ่อโสธรองค์จำลอง เพื่อความเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นจำนวนมาก และตั้งแต่ 19.00 น.วันนี้ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จะจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี  ก่อนที่เช้าวันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 349 รูป เพื่อต้อนรับปีใหม่

ที่วัดรังษีสุทธาวาส หรือวัดไร่กล้วย พื้นที่หมู่ 2 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการวัด ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ เพื่อรองรับประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่จะพาสมาชิกในครอบครัว ไปไหว้พระขอพร และทำบุญ ในช่วงวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
รวมทั้งเข้าร่วมในกิจกรรมสำคัญ เป็นพิธีสวดมนต์ข้ามปี การฟังธรรมเทศนา และการนั่งสมาธิเจริญภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต

จังหวัดขอนแก่น ที่วัดหนองแวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น ได้เตรียมสถานที่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ภายในพระมหาธาตุแก่นนครและบริเวณโดยรอบ เพื่อรองรับพุทธศาสนิกชน ที่จะมาร่วมกิจกรรมช่วงค่ำวันนี้ นอกจากนี้ ชาวจังหวัดขอนแก่น ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลปีใหม่ และนักท่องเที่ยว ไปทำบุญสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ และทำบุญถวายผ้าทอง นำไปประดิษฐานห่มพระมหาธาตุแก่นนคร สูง 9 ชั้น ซึ่งผู้ที่มาทำบุญสามารถ ขึ้นชมวิวเมืองขอนแก่นบนพระมหาธาตุแก่นนคร ชั้นที่ 1-9