เช้านี้ที่หมอชิต

พร้อมรับเทศกาล!! กิจกรรม ฉุกใจ ไม่ฉุกเฉิน อำนวยความสะดวกผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงปีใหม่

เช้านี้ที่หมอชิต - เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต

การปล่อยแถวขบวนรณรงค์ "ฉุกใจ ไม่ฉุกเฉิน" เป็นหนึ่งในแคมเปญ Stop Think Act เพื่อเดินหน้าสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน โดยการสร้างแนวร่วมภาคประชาชน ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 

โดยได้เดินสายรณรงค์ตามจุดบริการประชาชนที่กรุงเทพมหานครตั้งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง รวม 15 จุด คือ บริเวณเส้นทางเข้า-ออกเมือง 11 จุด และสถานีขนส่ง 4 จุด

กรุงเทพมหานคร คาดว่า กิจกรรมนี้จะช่วยให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังในการเดินทางมากขึ้น ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้อีกทางหนึ่งด้วย