รอบรั้วเอเชีย

คิม จอง-อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ประชุมผู้นำทางทหาร

นายคิม จอง-อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ เปิดประชุมคณะกรรมการกลางทางทหารของพรรคแรงงาน เพื่อกำหนดทิศทางตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเกาหลีเหนือ ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ ด้านความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่สื่อของทางการเกาหลีเหนือ ไม่ได้เปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นวันใด

การประชุมครั้งนี้ เกิดขึ้นในขณะที่มีการคาดการณ์ว่าเกาหลีเหนือ อาจยกเลิกมาตรทางการทูตที่ใช้ในเจรจากับสหรัฐฯ เพื่อแก้ปัญหาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ หากสหรัฐฯไม่ยอมลดเงื่อนไขที่"เกาหลีเหนือ"ยอมรับได้ ภายในสิ้นปีนี้และการประชุมครั้งนี้ ได้รับการเปิดเผยออกมาในเวลา 1 วัน หลังเกาหลีเหนือ ออกคำเตือนไปยังสหรัฐฯ ว่า จะต้องรับผิดชอบต่อการวิจารณ์เรื่องสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือ เพราะคำกล่าวหาของสหรัฐฯเทียบได้กับการราดน้ำมันใส่กองเพลิง