เช้าข่าว 7 สี

แถลงข่าวการแข่งขันนกพิราบแข่งนานาชาติ พัทยา

นายณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นประธานแถลงข่าวจัดการแข่งขันนกพิราบแข่งนานาชาติ พัทยา ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีนก 1547 ตัว จาก 10 ประเทศ ร่วมแข่งขัน ระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม ปีหน้า