ห้องข่าวภาคเที่ยง

7HD Vlog : ไฟประดับรับปีใหม่

สีสันเทศกาลปีใหม่ใกล้เข้ามา หลายพื้นที่เริ่มประดับประดาไฟแสงสี เชิญชวนให้มาถ่ายรูปกันแล้ว …