เช้าข่าว 7 สี

ประชุมใหญ่สมาคมกีฬายูยิตสู

สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ วาระสำคัญ คือการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายชาญชัย สุขสุวรรณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมคนใหม่