เช้าข่าว 7 สี

พิธีเปิดกีฬา ปากเกร็ด เกมส์ ครั้งที่ 50

พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ปากเกร็ด เกมส์ ครั้งที่ 50” วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียน สร้างความสามัคคี และมีน้ำใจนักกีฬา