7HD ร้อนออนไลน์

ทอ.แจงปมท่าโหม่งโลก เกิดจากเด็กไม่ตั้งใจเรียน

พล.อ.ท.พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ ชี้เเจงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อความในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกของค่ายลูกเสืออากาศ กองบิน 7 จ.สุราษฎร์ธานี ที่มีการลงโทษลูกเสือ-เนตรนารี ด้วยท่าทางโหม่งโลก ว่า เบื้องต้น เป็นกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ที่จัดขึ้นช่วงวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ลูกเสือเสนา ลูกเสืออากาศ และเนตรนารี จำนวน 487 คน และคณะอาจารย์กำกับดูแลอีก 35 คน ซึ่งการปรากฏภาพดังกล่าว ทางคณะอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกของโรงเรียนได้บันทึกและนำไปเผยแพร่ในเว็บเพจของโรงเรียน ร่วมกับภาพกิจกรรมการเข้าค่ายอีกจำนวนหลายภาพ   เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน แต่มีเว็บเพจบางสำนักทำการคัดลอกภาพดังกล่าวมาลงในเว็บเพจของตนเอง 

จึงขอชี้แจงถึงภาพที่เกิดขึ้นว่า เป็นการปฏิบัติในเหตุการณ์ที่คณะลูกเสือ-เนตรนารี พูดคุยกันโดยไม่สนใจรับฟังการบรรยายของวิทยากรที่ให้ความรู้ ทางผู้ควบคุมการฝึกจึงให้ลูกเสือ-เนตรนารี หยุดคุยและนั่งลงก้มหน้าให้ศีรษะจรดพื้น โดยมีหมวกรองรับศีรษะเพื่อป้องกันไม่ให้ศีรษะสัมผัสพื้น และในช่วงนั้นคณะอาจารย์ผู้ควบคุมก็อยู่ในเหตุการณ์และคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งการลงโทษของการเข้าค่ายลูกเสือจะไม่มีการถูกเนื้อต้องตัว และเป็นการปลูกฝังระเบียบวินัยพื้นฐานแก่เยาวชนที่เป็นบุคคลพลเรือน

โดยตลอดการฝึกทางค่ายฯ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย ทั้งการจัดที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความเหมาะสม แยกห้องน้ำชาย-หญิงเป็นสัดส่วน อุปกรณ์การฝึกได้รับการรับรองที่ได้มาตรฐาน มีครูฝึกทั้งชาย-หญิง คอยดูแลอย่างใกล้ชิด และด้านสุขอนามัย มีการประกอบอาหารที่สะอาด เพื่อให้มั่นใจว่าลูกเสือ-เนตรนารี ได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

สำหรับการจัดค่ายลูกเสือ มุ่งเน้นจะให้ลูกเสือ เนตรนารีได้เรียนรู้ในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆ ฝึกการเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความอดทน ฝึกทักษะการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น และสร้างความสามัคคีของหมู่คณะ โดยทางค่ายมีการให้ความรู้ต่างๆ ในวิชาลูกเสืออากาศ อาทิ การฝึกกางเต็นท์ การฝึกดำรงชีพในป่า การฝึกสนามทดสอบกำลังใจ ตลอดจนกิจกรรมสันทนาการต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการเยี่ยมชมและให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยของกองทัพอากาศ การฝึกสุนัขทหาร และการให้ความรู้ด้านการทหาร เพื่อเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ต่อไป