เจาะประเด็นข่าวค่ำ

เตือนคนกรุง ฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน 7 เขต กระทบต่อสุขภาพ

กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศ เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาพบว่า ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งตรวจวัดค่าได้ ระหว่าง 29-76 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่าเกินค่ามาตรฐาน 11 เขต กรุงเทพมหานคร 7 เขต และปริมาณฑล 4 เขต โดยเขตที่พบมากที่สุด ได้แก่ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง อยู่ที่ 76 ไมโคกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ค่าฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก จึงขอแนะนำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง คุณภาพอากาศอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ให้เฝ้าระวังสุขภาพ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วยทางเดินหายใจ รวมถึงไปถึงใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเองหากมีความจำเป็นต้องเข้าเขตพื้นที่เสี่ยง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง