7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care : ชาวบ้านร้องน้ำประปาขุ่น เป็นตะกอน จ.นครราชสีมา

ชาวบ้านจากหลายพื้นที่ ร้องทุกข์มายัง Ch7HD Social Care เพราะเดือดร้อนอย่างหนัก หลังน้ำประปาหมู่บ้านขุ่นเป็นตะกอน ไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้

สวัสดีค่ะชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องน้ำประปามานานหลายปี เพราะไม่มีหน่วยงานใดมาสนใจแก้ปัญหาให้เลย ผู้นำท้องถิ่นก็ไม่ค่อยสนใจที่จะเข้ามาดูแลปรับปรุงแก้ไข พอชาวบ้านร้องเรียนก็ไม่พอใจค่ะ เราควรที่จะทำอย่างไรดีค่ะ อยากให้มีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบเรื่องการบริหารจัดการน้ำด้วยค่ะ นับวันมีแต่แย่ลง ประปาที่ไหลออกจากก๊อกน้ำ ซึ่งมีความขุ่นมากจนไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ ชาวบ้านจะหันไปพึ่งใคร พอหน้าแล้งน้ำแห้งขอดไม่มีน้ำประปาใช้ แต่พอหน้าฝนที่กักเก็บน้ำก็มีสภาพเดิม ๆ น้ำไหลบ้างไม่ไหลบ้าง สาเหตุมาจากอะไรคะ ตรวจสอบให้ชาวบ้านด้วยค่ะ ชาวบ้านบ้านอ้อ หมู่ 8 เทศบาลตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด น้ำประปาหมู่บ้านน้ำไหลน้อยและยังขุ่นดำ ชาวบ้านไม่สามารถนำไปใช้อุปโภคบริโภคได้ อยากให้หน่วยงานระดับสูงลงมาตรวจสอบ ชาวบ้านเคยไปสอบถามการประปาส่วนภูมิภาคสาชาสุวรรณภูมิ ว่าทำไมน้ำถึงขุ่น ได้รับคำตอบว่าสาเหตุที่น้ำขุ่นดำมาจากการซ่อมท่อส่งน้ำบ้าง เครื่องที่ใช้ผลิตน้ำมีปัญหา เพราะใช้มานานบ้าง แต่ปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไขเสียที อยากให้เห็นใจชาวบ้านที่เดือดร้อนด้วยเถิดครับ