เช้านี้ที่หมอชิต

เผยสถิติ คนไทยถูกลอตเตอรี่ไม่ขึ้นเงินรางวัลกว่า 1 หมื่นล้านบาท

เช้านี้ที่หมอชิต - กองสลากฯ เผยสถิติย้อนหลัง 10 ปี คนไทยถูกลอตเตอรี่ แต่ไม่มาขึ้นเงินรางวัลเป็นเงินกว่า 10,000 ล้านบาท   

สถิติย้อนหลังในรอบ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2552-2562 มีผู้ถูกรางวัลแต่ไม่มาขึ้นเงินรางวัลเกิน 2 ปี จนถูกยึดคืนส่งเข้าแผ่นดินตามระเบียบราชการไปแล้วกว่า 10,400 ล้านบาท

พบสาเหตุที่ทำให้ผู้ที่ถูกรางวัลไม่ติดต่อขอรับเงินรางวัล เนื่องจากทำลอตเตอรี่หาย หรือซื้อเก็บแล้วลืมตรวจรางวัล กระทั่งเกินระยะเวลา 2 ปี ที่สามารถขึ้นเงินได้ ซึ่งสาเหตุที่พบมากที่สุดคือตรวจเลขรางวัลไม่ละเอียด เพราะดูเฉพาะรางวัลหลัก ๆ เช่น เลขท้าย 3 ตัว, เลขท้าย 2 ตัว หรือรางวัลที่ 1 เท่านั้น

กองสลากฯ ระบุว่า รางวัลขนาดกลาง รางวัลที่ 2, รางวัลที่ 3, รางวัลที่ 4 และรางวัลที่ 5 เป็นรางวัลที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไป ทำให้ในแต่ละปีมีเงินจากรางวัลเหล่านี้ที่ไม่มีคนมาขึ้นเงินรางวัล ต้องนำกลับส่งคืนให้กับคลังหลวง

โดยในช่วงปี 2555-2560 พบว่าส่งเงินคืนแผ่นดินประมาณ 650-800 ล้านบาทต่อปี แต่ในปี 2561-2562 กลับพบว่ามียอดผู้ไม่ขึ้นเงินรางวัลเพิ่มสูงขึ้นเป็นพันล้านบาท ยอดล่าสุดถึงเดือนเมษายน ได้นำส่งเข้าแผ่นดินไปแล้ว 1,242 ล้านบาท

การที่คนไม่มาขึ้นเงินรางวัล จำนวน 1,000-2,000 ล้านบาทต่อปี เท่ากับว่ามีคนที่ไม่ขึ้นรางวัลเพียงร้อยละ 1-2 เท่านั้น โดยทางกองสลากฯ แนะนำผู้ซื้อลอตเตอรี่ให้ตรวจสอบรางวัลอย่างรอบคอบ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง