7HD NEWS IDEA CONTEST

พิการสามารถ ตอน 2 - PERSPECTIVE มหาวิทยาลัยนเรศวร

สารคดีเชิงข่าวผลงานของนักศึกษาในโครงการ "7HD NEWS IDEA CONTEST" วันนี้ เป็นชิ้นงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากทีม "PERSPECTIVE"ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอเรื่องราวสะท้อนปัญหาสังคม ผ่านชีวิตของคนพิการตาบอด ในสารคดีเชิงข่าว เรื่อง "พิการสามารถ" วันนี้นำเสนอเป็นตอนที่ 2