7HD ร้อนออนไลน์

ชาวนครพนมและนักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาวเย็นริมโขงซึ่งหนาวสุดในรอบปี

ชาวจังหวัดนครพนมและนักท่องเที่ยวเช้านี้ ต่างพร้อมใจไปเดินเที่ยวชมทัศนียภาพความสวยงาม ของธรรมชาติริมฝั่งโขงไทย-ลาว รับกับสภาพอากาศหนาวเย็น และ ไอหมอก เนื่องจาก พื้นที่ ริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ถือเป็นจุดที่ มีทิวทัศน์สวยงาม สามารถมองเห็นทิวเขาฝั่งลาวสุดสายตา และในช่วงนี้ที่แม่น้ำโขงแห้ง ยังเกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติ หาดทรายสวยงาม และน้ำโขงมีสีครามสวยงามคล้ายทะเล ทำให้มีประชาชน นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาชมปรากฏการณ์

อย่างไรก็ตาม หลังอุณหภูมิลดลงคืนเดียว ประมาณ 4 -5 องศาเซลเซียส จากการตรวจวัดอุณหภูมิของสถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม พบว่า มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดที่ 15 องศาเซลเซียส  ส่งผลให้หลายพื้นที่ เริ่มได้สัมผัสอากาศหนาว โดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้ำโขง อากาศเริ่มหนาวเย็นและ มีลมกระโชกแรง  ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ริมน้ำโขง รวมถึงติดเทือกเขา เริ่มประสบภัยหนาว  ทางจังหวัดนครพนม ได้แจ้งเตือนให้ชาวบ้านในพื้นที่หมั่นดูแลสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วย เนื่องจากช่วงนี้ สภาพอากาศจะหนาวเย็นต่อเนื่อง