เช้าข่าว 7 สี

เส้นทางคนเก่ง : เรือพายเยาวชนทีมชาติไทย

วันนี้พาไปที่โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม โรงเรียนที่ถือเป็นแหล่งผลิตนักกีฬาเรือพายชายให้กับทีมชาติไทย...