เช้าข่าว 7 สี

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล

สมาคมพลศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล โดยหวังพัฒนาผู้ตัดสินฟุตบอล และยกระดับวงการผู้ตัดสินฟุตบอลไทย

โดยในพิธีปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก นายประเทือง บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธาน พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม