ห้องข่าวภาคเที่ยง

บัวบูชา พาเที่ยว : พิพิธภัณฑ์เครื่องบินเก่า จ.นครปฐม

วันนี้ยังอยู่กันที่ จ.นครปฐม จะไปพาชมเครื่องบินรบโบราณ และสุสานเฮลิคอปเตอร์หลายสิบลำ ที่พิพิธภัณฑ์รถเก่า จ.นครปฐม....