เช้าข่าว 7 สี

เปิดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร โครงการสร้างการรับรู้ด้านพลศึกษา

นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายนนี้ ที่จังหวัดชลบุรี

โดยจัดให้มีกิจกรรมเปิดคลินิกสอนทักษะฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งยังได้มีการมอบอุปกรรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น