สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

คมนาคมเปิดทางให้แท็กซี่เรียกเก็บค่าขนกระเป๋าเพิ่ม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รับปากจะลงนามอนุมัติให้ปรับขึ้นค่าขนส่งสัมภาระให้สมาคมแท็กซี่สาธารณะไทย ที่ให้บริการบริเวณท่าอากาศยาน หรือสนามบินสุวรรณภูมิ โดยหากขนสัมภาระขนาดตั้งแต่ 26 นิ้วขึ้นไป 2 ชิ้นแรก ฟรี ส่วนชิ้นที่ 3 ขึ้นไป คิดอัตราชิ้นละ 20 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ ส่วนการปรับขึ้นค่าโดยสารและค่าบริการเซอร์วิสชาร์จ กระทรวงคมนาคมได้ขอความร่วมมือให้แท็กซี่ชะลอการปรับขึ้นออกไปก่อน และจะพิจารณาให้อีกครั้งเมื่อเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ขณะที่การขอขยายอายุแท็กซี่จาก 9 ปี เป็น 12 ปีนั้น กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่องนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจาก การที่กลุ่มให้บริการรถแท็กซี่ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือแท็กซี่สุวรรณภูมิ ได้นำรถไปปิดทางเข้าออกของกระทรวงคมนาคม โดยมีการทวงถามขอปรับขึ้นค่าโดยสาร และค่าบริการขนส่งสัมภาระ ตามที่นายศักดิ์สยามสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งครบกำหนดแล้ว

ด้านผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ต่างออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการขนส่งสัมภาระ โดยบางคนมองว่า การกำหนดขนาดของกระเป๋าทำให้ยุ่งยากต่อการตัดสินใจจัดเรียกเก็บค่าบริการ บางคนมองว่า เป็นการเพิ่มภาระให้ผู้โดยสารที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเรียกรถจากท่าอากาศยาน และยังต้องเสียค่าขนกระเป๋าด้วย และก็มีหลายคนบอกว่า ปกติคนขับแท็กซี่ไม่ช่วยขนกระเป๋า วิธีนี้คงเปิดทางให้แท็กซี่มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ก็ยังมีหลายคนที่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว

ขอบคุณภาพ : Smart Taxi.,Ltd