เช้าข่าว 7 สี

แถลงข่าวความพร้อม กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) แถลงข่าวความพร้อมในการเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคมนี้ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ซึ่งในปีนี้มีโรงเรียนสาธิตจากทั่วประเทศ 21 สถาบันเข้าร่วมแข่งขันใน 17 ชนิดกีฬา