เช้าข่าว 7 สี

แถลงข่าวเดิน-วิ่ง ไทย เฮลท์ เดย์ รันฯ

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เป็นประธานแถลงข่าวเดิน-วิ่ง "ไทย เฮลท์ เดย์ รัน 2019" เพื่อเป็นการกระตุ้นนักวิ่งหน้าใหม่ หันมาใส่ใจในการออกกำลังกาย แข่งขันในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ ที่บริเวณสวนหลวง พระราม 8