เช้าข่าว 7 สี

ทำบุญ-เปิดศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.จุฬาฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธา พงษ์พิบูลย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานทำบุญและเปิดศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา ในโอกาสครบรอบ 21 ปี การสถาปนาคณะวิทยศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย