เช้าข่าว 7 สี

ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานด้านกีฬา

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานด้านกีฬาร่วมกันระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนการกีฬาของไทยให้ไปสู่ความสำเร็จ พร้อมย้ำให้สมาคมกีฬาเตรียมความพร้อมในการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ฟิลิปปินส์ ปลายปีนี้