เช้าข่าว 7 สี

เส้นทางคนเก่ง : พรพิพัฒน์ นามปักษา ฟุตบอลคนพิการ

เส้นทางคนเก่งวันนี้มาติดตามต่อ กับเส้นทางของนักกีฬาฟุตบอลคนพิการทางสมอง...